boekmassage-icon

Huisregels

Welkom bij Bloei massage. Voor een goede praktijkvoering vraag ik je onderstaande huisregels te respecteren.

 1. Je wordt vriendelijk verzocht circa 5 minuten voor de afgesproken tijd aanwezig te zijn, zodat op tijd gestart kan worden met de massage of cursus.
  X
 2. Je wordt ook vriendelijk verzocht je telefoon uit te schakelen tijdens de cursus of massage behandeling. Geef het svp even aan als je een dringend telefoongesprek verwacht, of je moet bereikbaar blijven ivm werkzaamheden.
  X
 3. Bij Bloei massage mag niet worden gerookt.
  X
 4. Van Bloei massage en klant worden verwacht dat de algemeen geldende regels met betrekking tot hygiëne worden nageleefd.
  X
 5. Bloei massage kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies van persoonlijke bezittingen.
  X
 6. Voor aanvang van de eerste massage behandeling wordt een aantal vragen gesteld met betrekking tot je sportieve en medische verleden. En bespreken we het doel van de massage.
  X
 7. Bij twijfel over een blessure of aandoening kan Bloei massage besluiten de behandeling te beëindigen en doorverwijzen naar een arts of fysiotherapeut.
  X
 8. Informeer Bloei massage over veranderingen bijv. trainingsintensiteit, sociale aanpassingen of werkveranderingen. Deze kunnen nl. allemaal invloed hebben op de reactie van het lichaam op de prikkels die gegeven worden bij een massage.
  X
 9. Je bent altijd vrij om vragen te stellen bij onduidelijkheden tijdens een cursus en massage behandeling. Bloei massage probeert je zo goed mogelijk uitleg te geven.