boekmassage-icon

Algemene voorwaarden

Bloei massage biedt diverse massages en cursussen aan.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Bloei massage aangeboden diensten.
X
De algemene voorwaarden gelden voor alle deelnemers aan een van de aangeboden diensten.
X
Bij medische klachten, raadpleeg je dokter of je verloskundige alvorens een massage te ondergaan of een cursus te starten.

Cursus

 1. Je meld je aan voor een cursus via het afspraakformulier op deze site. Je ontvangt per email een bevestiging van je aanmelding met inschrijfformulier. Na verzending van het inschrijfformulier ga je akkoord met de algemene voorwaarden van Bloei massage. Je ontvangt per email een factuur met betalingsgegevens. Je inschrijving is definitief na ontvangst van het cursusgeld. Wanneer het cursusgeld niet voorafgaand aan de cursus is ontvangen, kan je deelname aan de cursus worden geweigerd.
  X
 2. Bij onvoldoende deelnemers wordt de cursus geannuleerd en het cursusgeld wordt dan per omgaande terugbetaald.
  X
 3. Ontbinding van je inschrijving is schriftelijk of per email mogelijk tot 7 dagen voor aanvang van de cursus. Het betaalde cursusgeld zal dan binnen 14 dagen op je rekening worden teruggestort onder inhouding van 20% van het cursusgeld voor gemaakte kosten.
  X
 4. Bij ontbinding van je inschrijving binnen 7 dagen voor de cursus wordt geen terugbetaling gedaan. Dit geldt tevens wanneer je voortijdig de cursus beëindigt.
  X
 5. Annulering van deelname aan een cursus door overmacht is mogelijk mits dit aangetoond kan worden. In overleg kun je aan een nieuwe cursus meedoen, mits er voldoende plaats is. Het betaalde cursusgeld geldt als inschrijving voor de nieuwe datum.
  X
 6. Wanneer je een cursusdag niet aanwezig kunt zijn, kun je dit via email of telefoon doorgeven, liefst minimaal 24 uur voor de les. Terugbetaling van het cursusgeld voor gemiste lessen is niet mogelijk. Inhalen van gemiste lessen is niet mogelijk. Wel kan Bloei massage je voorafgaand aan de volgende les kort bijpraten over de les die je gemist hebt.
  X
 7. Indien blijkt dat het ten behoeve van je baby niet verstandig is de cursus voort te zetten, zullen we kijken naar de mogelijkheden. In sommige gevallen kan een groepscursus bijvoorbeeld tegen bijbetaling omgezet worden in privélessen. Terugbetaling van het cursusgeld is in principe niet mogelijk.
  X
 8. Mocht een cursus door overmacht niet door kunnen gaan, dan heeft Bloei massage het recht een andere datum vast te stellen. Mocht je hier niet aan deel kunnen nemen dan heb je recht op terugbetaling van het cursusgeld.
  X
 9. Bij ziekte of uitval van de docente voor een cursusdag brengt Bloei massage je zo snel mogelijk op de hoogte en zo spoedig mogelijk met alternatieve data komen. In geval van ziekte of uitval van de docente heb je geen recht op terugbetaling van het cursusgeld.
  X
 10. Bloei massage heeft het recht een ouder en kind van deelname uit te sluiten.
  X
 11. Bij opgave van bepaalde medische condities kan Bloei massage besluiten een ouder en baby te weigeren voor deelname aan de cursus. De weigering kan o.a. gebaseerd zijn op invloed op de veiligheid/verstoring van de groep of het ontbreken van voldoende kennis over de aandoening van het kind door de docente. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders/verzorgers. Het achterhouden van medisch noodzakelijke informatie, kan tot gevolg hebben dat Bloei massage, ouder en baby verdere deelname aan de cursus ontzegt.
  X
 12. Deelname aan een cursus geschiedt volledig op eigen risico en je blijft verantwoordelijk voor je eigen handelen.
  X
 13. Bloei massage is niet aansprakelijk voor eventueel letsel en/of schade aan personen en/of eigendommen. Evenmin is Bloei massage aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de cursussen.
  X
 14. Bloei massage is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de reader van Bloei massage die wordt verstrekt tijdens een cursus. Deze reader mag niet anders worden gebruikt dan voor persoonlijke studie. Het is cursisten niet toegestaan de reader van Bloei massage te gebruiken voor commerciële doeleinden of te kopiëren ten behoeve van derden. De auteursrechten berusten bij Bloei massage.
  X
 15. Er wordt een cursistenlijst met naam, email en telefoonnummer samengesteld die naar de deelnemers wordt gecommuniceerd. Mocht je geen prijs stellen op informatie van andere deelnemers en/of niet willen dat jouw gegevens met medecursisten worden gedeeld dan kan je dit per e-mail aan Bloei massage laten weten.
  X
 16. Je persoonlijke en medische gegevens en die van je baby worden nooit aan derden verstrekt.
  X
 17. Bloei massage kan, na jouw toestemming, beeld/video-opnamen maken tijdens een cursus en deze gebruiken voor eigen promotieactiviteiten. Het maken van beeld/video-opnamen tijdens een cursus door een cursist is alleen mogelijk na toestemming van jou en de andere cursisten.

Massage

 1. Je persoonlijke en medische gegevens worden zonder je toestemming nooit verstrekt aan derden.
  X
 2. Kosteloos annuleren van een massage is mogelijk tot 48 uur voor aanvang, telefonisch of per email. Iemand anders kan dan nog je plek overnemen. Geannuleerde afspraken korter dan 48 uur voor de afspraak, worden volledig in rekening gebracht. Je ontvangt altijd een bevestiging van annuleren, telefonisch of per email. Wanneer je geen bevestiging hebt ontvangen, is de annulering niet ontvangen.
  X
 3. Bij ziekte of uitval van de masseur, brengt Bloei massage je zo snel mogelijk hiervan op de hoogte en komt in overleg zo spoedig mogelijk tot een alternatieve datum.
  X
 4. Voorafgaand aan de eerste behandeling, dient een vragenformulier ingevuld te worden om een indruk te krijgen over je gezondheid. Indien je Bloei massage niet, of niet volledig, informeert over ziektes, blessures e.d. aanvaardt Bloei massage geen enkele aansprakelijkheid indien daardoor lichamelijk, geestelijk of anderszins schade mocht ontstaan.
  X
 5. Bloei massage aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die mede zou kunnen zijn ontstaan door de gegeven massage, tenzij aantoonbaar sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de masseur.
  X
 6. Voor schade ontstaan door massage en die mede voortvloeit uit niet door cliënt genoemde symptomen, blessures of aandoeningen, is Bloei massage nimmer aansprakelijk.
  X
 7. Een masseur is geen arts en is dus niet medisch geschoold. Derhalve mag een masseur geen diagnose stellen.
  X
 8. Bloei massage kan te allen tijde (verdere) behandeling staken indien naar het oordeel van de masseur dit geboden is bijvoorbeeld wegens medische symptomen of redenen, zoals (bij wijze van voorbeeld): hartklachten, slechte algehele gezondheid, infectieziekten (griep), koorts, trombose, besmettelijke huidziekten, steenpuisten, ernstige rugpijn, zware vermoeidheid. Raadpleeg bij twijfel altijd eerst je dokter of specialist. Een andere reden kan zijn als er naar het oordeel van Bloei massage, geen sprake is van een hygiënische situatie.
  X
 9. Bloei massage zal zich inspannen het resultaat te behalen zoals dat is besproken. Enige garantie wordt niet gegeven.
  X
 10. Betaling vindt plaats na afloop van de massage behandeling.

Cadeaubon, kortingsbon en spaarkaart

 1. De cadeaubon, kortingsbon en spaarkaart zijn niet inwisselbaar voor contant geld.
  X
 2. De geldigheid van de cadeaubon. kortingsbon en spaarkaart is 1 jaar na uitgifte.
  X
 3. De kortingsbon en spaarkaart kun je niet gelijktijdig inwisselen.
  X
 4. De cadeaubon kan bij Bloei massage alleen voor een massage en/of cursus worden ingewisseld.

X
In geval van klachten of opmerkingen? Meldt dat liefst binnen 48 uur na de massage of cursus via angela@bloeimassage.nl
X
Algemene voorwaarden, 1 maart 2017